سنسور پراکسی میتی

سنسور پراکسی میتی(القایی)

سنسور القایی سنسوری است که قادر است وجود اشیانزدیک مجاور را بدون هیچگونه تماس فیزیکی تشخیص دهد.

یک سنسور مجاورت غالباً یک میدان الکترومغناطیسی یا پرتوی تابش الکترومغناطیسی (به عنوان مثال مادون قرمز) ساطع می کند و به دنبال تغییرات در میدان یا سیگنال بازگشت است. از جسمی که سنس می شود غالباً به عنوان هدف سنسور مجاورت یاد می شود. اهداف مختلف حسگر مجاورت سنسورهای مختلفی را می طلبد. به عنوان مثال ، یک سنسور مجاورت خازنی یا سنسور فوتوالکتریک ممکن است برای یک هدف پلاستیکی مناسب باشد.اما یک سنسور مجاورت القایی همیشه به یک هدف فلزی نیاز دارد.

حسگرهای مجاورت به دلیل عدم وجود قطعات مکانیکی و عدم تماس فیزیکی بین سنسور و جسم حس شده می توانند از قابلیت اطمینان بالا و طول عمر طولانی برخوردار باشند.

از سنسورهای مجاورت برای اندازه گیری تغییر فاصله بین شافت و یاتاقان نگهدارنده آن نیز استفاده می شود. این مورد در توربین های بزرگ بخار ، کمپرسورها و موتورهایی که از بلبرینگ های نوع آستین دار استفاده می کنند ، معمول است

انواع سنسورها

انواع سنسور پراکسی میتی:

 • خازنی

 • سنسور جابجایی خازنی

 • اثر داپلر (سنسور مبتنی بر اثر داپلر)

 • القائی

 • مغناطیسی ، از جمله فیوز مجاورت مغناطیسی

 • نوری

 • فوتوالکتریک

 • فوتوسل (بازتابنده)

 • فاصله سنج لیزری

 • غیرفعال (مانند دستگاههای همراه با شارژ)

 • مادون قرمز حرارتی منفعل

 • رادار

 • بازتاب تابش یونیزان

 • سونار (معمولاً فعال یا منفعل)

 • سنسور اولتراسونیک

 • سنسور فیبر نوری

 • سنسور اثر هال

اشتراک گذاری مطلب :