نحوه انتخاب مقاومت ترمز اینورتر

نحوه انتخاب مقاومت ترمز اینورتر   انتخاب مقاومت ترمز یک جزء کلیدی در بهینه سازی برنامه VFD است   چرا مقاومت ترمز ضروری است؟ مقاومت های ترمز به منظور جلوگیری از آسیب سخت افزاری و/یا خطاهای مزاحم در اینورتر به سیستم کنترل موتور وارد می شوند. آنها مورد نیاز هستند زیرا در عملیات خاصی ، […]