چرخ خیاطی

۰
ساخته شده
۰
در حال ساخت
۰
جدید

اخبار و مقالات

نحوه انتخاب مقاومت ترمز اینورتر

نحوه انتخاب مقاومت ترمز اینورتر انتخاب مقاومت ترمز یک جزء کلیدی در بهینه سازی برنامه VFD است   چرا مقاومت ترمز ضروری است؟ مقاومت های ترمز به منظور جلوگیری از آسیب سخت افزاری و/یا خطاهای

سنسور پراکسی میتی

سنسور پراکسی میتی(القایی) سنسور القایی سنسوری است که قادر است وجود اشیانزدیک مجاور را بدون هیچگونه تماس فیزیکی تشخیص دهد. یک سنسور مجاورت غالباً یک میدان الکترومغناطیسی یا پرتوی تابش الکترومغناطیسی (به عنوان مثال مادون

LinkedIn
Skype
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp