• قدرت:10.5 کیلووات
  • کنترل :اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
  • ولتاژ: 380V 50HZ
  • قدرت : پمپ هیدرولیک7.5 کیلووات

     تماس بگیرید