• ظرفیت تولید   120 عدد
  • ضخامت دوخت    2CM
  • سرعت دوخت ۲۰۰۰ دور
  • پدال
  • حرکت اتوماتیک لحاف همزمان با دوخت