سنسور پراکسی میتی

توسط |۱۴۰۱/۲/۷ ۱۰:۱۱:۲۴۱۴ام فروردین, ۱۴۰۱|اتوماسیون/آموزش, سنسور, ماشین آلات|

سنسور پراکسی میتی(القایی) سنسور القایی سنسوری است که قادر است وجود اشیانزدیک مجاور را بدون هیچگونه تماس فیزیکی تشخیص دهد. یک سنسور مجاورت غالباً یک میدان الکترومغناطیسی یا پرتوی تابش الکترومغناطیسی (به عنوان مثال مادون قرمز) ساطع می کند و به دنبال تغییرات در میدان یا سیگنال بازگشت است. از جسمی که سنس می شود